Doanh nghiệp

Sự chủ quan của doanh nghiệp trong vấn đề pháp lý có thể dẫn đến cơ đồ bị phá sản!

Chúng tôi không dùng các từ ngữ "ngọt ngào" để nói đến tầm quan trọng của Luật sư hay pháp chế trong doanh nghiệp. Chúng tôi lựa chọn câu chia sẻ trên đây để khẳng định tầm quan trọng và hậu quả rất xấu khi nhiều doanh nghiệp bị phá sản chỉ vì  nghĩ "tự mình làm được" hoặc có quan hệ để giải quyết các vấn đề pháp lý. 

Với kinh nghiệm tư vấn nội bộ cho nhiều doanh nghiệp, các Luật sư GOLD KEY phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng pháp lý mà tự doanh nghiệp không thể thấy. Vì lẽ đó, trong các giao dịch của doanh nghiệp, sự tuân thủ và am hiểu vấn đề pháp lý sẽ mang tính "sống còn". Thế nên, hiện nay hầu như các doanh nghiệp rất chú trọng nhờ các tổ chức hành nghề luật sư uy tín để tư vấn, bảo vệ xuyên suốt cho quá trình kinh doanh. Điều này giúp các chủ doanh nghiệp an tâm để vận hành doanh nghiệp của mình. 

Hiện nay, các lĩnh vực pháp lý liên quan đến Doanh nghiệp mà GOLD KEY đảm nhận gồm:

  • Tư vấn pháp lý nội bộ bao gồm cả thường xuyên và từng vụ việc đơn lẻ
  • Tư vấn, đại diện trong các vấn đề giải quyết, tái cấu trúc khi sát nhập, tách doanh nghiệp
  • Tư vấn và soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến các hoạt động Quản trị doanh nghiệp
  • Giải quyết các tranh chấp pháp lý doanh nghiệp với đối tác tại toà án, trọng tài

GOLD KEY tin tưởng và khẳng định rằng các phương án tư vấn, bảo vệ mà GOLD KEY cung cấp là chặt chẽ và tối ưu nhằm bảo vệ tốt nhất cho các Khách Hàng là doanh nghiệp.

Bạn cần tư vấn về pháp lý