Lao động

Quan hệ lao động luôn luôn tồn tại trong bất kỳ doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ. Trong đó, yếu tố Con người đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Do đó, người điều hành doanh nghiệp phải am hiểu các quy định pháp luật để đưa ra thỏa thuận cân bằng được quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ lao động nói chung và Hợp đồng lao động nói riêng, tránh xảy ra những tranh chấp ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Không chỉ bảo vệ cho doanh nghiệp, GOLD KEY còn bảo vệ cho người lao động trong trường hợp họ bị doanh nghiệp chèn ép, thực hiện trái với quy định của pháp luật về lao động.

GOLD KEY đã và đang tư vấn giải quyết nhiều vụ việc/vụ án về Lao động liên quan đến nhiều vấn đề được liệt kê dưới đây:

  • Soạn thảo hợp đồng lao động mẫu, quy chế, nội quy lao động cho doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc nhân sự.
  • Tư vấn phương án, đại diện cho doanh nghiệp, người lao động trong các vấn đề xử lý tranh chấp. 
  • Tư vấn phương án khi người lao động quấy rối hoạt động của doanh nghiệp.
  • Đại diện, cử Luật sư bảo vệ cho Doanh nghiệp/người lao động tại các trung tâm hoà giải cơ sở và toà án.
  • Tư vấn phương án xử lý kỷ luật lao động.
  • Và các vấn đề khác 

GOLD KEY tin tưởng vào kinh nghiệm và luôn sẵn sàng để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho các Khách hàng liên quan đến pháp luật lao động!

Bạn cần tư vấn về pháp lý