Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Điểm mới, nổi bật Luật kinh doanh bất động sản năm 2023

23/04/2024 - 08:51

Vừa qua, Chuyên trang TV Pháp luật của Báo Pháp luật Việt Nam - Bộ Tư pháp đã mời Luật sư Lê Ngọc Luân - Giám đốc điều hành Công ty tham gia Tọa đàm pháp Pháp luật trực tuyến, chuyên mục: Điểm mới, nổi bật Luật Kinh doanh Bất động sản 2023. 
 

 

Bạn cần tư vấn về pháp lý

Bạn cần tư vấn về pháp lý

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi