Truyền hình báo Thanh Niên phỏng vấn luật sư Lê Ngọc Luân về 'Đường lưỡi bò' trên ô tô.

09/12/2020 - 16:50

Theo luật sư Lê Ngọc Luân, chủ quyền quốc gia là vấn đề thiêng liêng và không cá nhân nào được phép thực hiện các hành vi, động thái phương hại đến chủ quyền quốc gia. “Một lời xin lỗi trong trường hợp này tôi cho rằng không thỏa đáng". luật sư Luân cũng cho rằng những cá nhân, tổ chức vi phạm cũng đã vi phạm và xem như "chuyện đã rồi". Quan trọng hơn hết là cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những chế tài làm sao để những hành vi tương tự không xảy ra. "Nếu như một hãng xe nào đó đã từng vi phạm, từng bị xử phạt và nếu vẫn có lần thứ hai thì tôi đề nghĩ cơ quan nhà nước có thể sử dụng biện pháp chế tài mạnh, là lời cảnh báo đối với những hãng xe khác không được lặp lại các lỗi vi phạm như thế.”

Bạn cần tư vấn về pháp lý

Bạn cần tư vấn về pháp lý

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi