Hệ luỵ kinh khủng khi trẻ em bị xâm hại

Hệ luỵ kinh khủng khi trẻ em bị xâm hại

Xuyên suốt quá trình tham gia bảo vệ cho cháu bé 3 tuổi tại Nhà Bè đã rất nhiều lần chúng tôi khẳng định với ĐTV, KSV cháu bé không chỉ bị xâm hại một lần duy nhất mà khả năng rất cao là cháu đã bị xâm hại nhiều lần trước đó

VIDEO

Bạn cần tư vấn về pháp lý

Gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi